Požární ochrana

  • zpracování a vedení dokumentace PO
  • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
  • požárně bezpečnostní řešení staveb
  • preventivní pož. prohlídky vč. vedení požární knihy
  • školení PO zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
  • školení pracovníků zajišťujících pož. ochranu v mimopracovní době (vrátní, bezp. služby)
  • poradenská a konzultační činnost při řešení úkolů na úseku požární ochrany
  • kontroly požárních dveří, požárních klapek a dalších PBZ (nouzové osvětlení, UPC, ...)
Vzduchotechnika a rekuperace
Vybrané reference
Bramac
Era pack
Ikov trade
Kovo Chroustovice
S firma
Vak CR
Zdeněk Slanina