Hasicí přístroje, hasební technika

 • prodej hasební techniky - hasicí přístroje, hydranty, příslušenství
 • k podzemním i nadzemním hydrantům (hadice, proudnice, přechody)
 • prodej a aplikace protipožárních materiálů HILTI, …
 • prodej výstražných a bezpečnostních tabulek
 • provedení kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů
 • zajištění osobních ochranných prostředků
 • zprostředkování prodeje a servisu systémů FIRE JACK, FIRE STOP
 • zprostředkování revizí elektro, hromosvodů, zvedacích prostředků
 • zpracování a vedení účetnictví (více na telč. 469 620 904)
 • reprografické práce - ČB kopírování do A3, laminování do A3
 • další služby dle dohody (zajištění stavebního provolení, …)
Hasicí přístroje, hasební technika
Vybrané reference
Bramac
Era pack
Ikov trade
Kovo Chroustovice
S firma
Vak CR
Zdeněk Slanina