BOZP - bezpečnost zdraví při práci

  • preventivní prohlídky BOZP vč. vedení knihy BOZP
  • pravidelné roční prověrky BOZP
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců BOZP
  • analýza rizik
  • metodická pomoc při vyplňování hlášení o úrazech
  • poradenská a konzultační činnost při řešení úkolů v oblasti BOZP
BOZP - bezpečnost zdraví při práci
Vybrané reference
Bramac
Era pack
Ikov trade
Kovo Chroustovice
S firma
Vak CR
Zdeněk Slanina