Váš proveřený dodavatel v oblastech

Požární ochrana, BOZP, Hasicí přístroje a technika

Zobrazit nabídku Naše reference
Zdeněk Slanina

Požární ochrana

  • zpracování a vedení dokumentace PO
  • posouzení požárního nebezpečí objektů a technologií
  • preventivní pož. prohlídky vč. vedení požární knihy

BOZP - bezpečnost zdraví při práci

  • zpracování a vedení dokumentace BOZP
  • preventivní prohlídky BOZP vč. vedení knihy BOZP
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců BOZP

Hasicí přístroje, hasební technika

  • prodej hasební techniky
  • prodej a aplikace protipož. materiálů HILTI
  • provedení kontrol a oprav hasicích přístrojů a hydrantů
Vybrané reference
Bramac
Era pack
Ikov trade
Kovo Chroustovice
S firma
Vak CR
Zdeněk Slanina